Valdistrikt
Kvarnbyn Norra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:40

Slutligt
Giltiga röster: 477 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 964 Valdeltagande: 50,62%

Valdistrikt
Kvarnbyn Norra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:40

Slutligt
Giltiga röster: 477 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 964 Valdeltagande: 50,62%

Partier