Valdistrikt
Stallbacken Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:07

Slutligt
Giltiga röster: 547 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 986 Valdeltagande: 56,39%

Valdistrikt
Stallbacken Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:07

Slutligt
Giltiga röster: 547 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 986 Valdeltagande: 56,39%

Partier