Valdistrikt
Stallbacken Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:07

Slutligt
Giltiga röster: 435 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 906 Valdeltagande: 48,57%

Valdistrikt
Stallbacken Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:07

Slutligt
Giltiga röster: 435 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 906 Valdeltagande: 48,57%

Partier