Valdistrikt
Skånhälla Bräcka

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:11

Slutligt
Giltiga röster: 619 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 1 051 Valdeltagande: 60,13%

Valdistrikt
Skånhälla Bräcka

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:11

Slutligt
Giltiga röster: 619 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 1 051 Valdeltagande: 60,13%

Partier