Valdistrikt
Eklanda Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:25

Slutligt
Giltiga röster: 858 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 191 Valdeltagande: 72,46%

Valdistrikt
Eklanda Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:25

Slutligt
Giltiga röster: 858 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 191 Valdeltagande: 72,46%

Partier