Valdistrikt
Fässberg Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:40

Slutligt
Giltiga röster: 574 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 039 Valdeltagande: 55,63%

Valdistrikt
Fässberg Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:40

Slutligt
Giltiga röster: 574 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 039 Valdeltagande: 55,63%

Partier