Valdistrikt
Västerberg

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:07

Slutligt
Giltiga röster: 645 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 449 Valdeltagande: 45%

Valdistrikt
Västerberg

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:07

Slutligt
Giltiga röster: 645 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 449 Valdeltagande: 45%

Partier