Valdistrikt
Krokslätt Södra

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 10:23

Slutligt
Giltiga röster: 595 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 173 Valdeltagande: 51,41%

Valdistrikt
Krokslätt Södra

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 10:23

Slutligt
Giltiga röster: 595 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 173 Valdeltagande: 51,41%

Partier