Valdistrikt
Skånhälla Fågelsten

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:40

Slutligt
Giltiga röster: 658 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 019 Valdeltagande: 64,97%

Valdistrikt
Skånhälla Fågelsten

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:40

Slutligt
Giltiga röster: 658 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 019 Valdeltagande: 64,97%

Partier