Valdistrikt
Valås

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 10:24

Slutligt
Giltiga röster: 717 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 097 Valdeltagande: 65,72%

Valdistrikt
Valås

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 10:24

Slutligt
Giltiga röster: 717 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 097 Valdeltagande: 65,72%

Partier