Valdistrikt
Balltorp Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:07

Slutligt
Giltiga röster: 440 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 951 Valdeltagande: 47,21%

Valdistrikt
Balltorp Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:07

Slutligt
Giltiga röster: 440 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 951 Valdeltagande: 47,21%

Partier