Valdistrikt
Centrum, Krokslätt Södra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:23

Slutligt
Giltiga röster: 671 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 360 Valdeltagande: 49,78%

Valdistrikt
Centrum, Krokslätt Södra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:23

Slutligt
Giltiga röster: 671 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 360 Valdeltagande: 49,78%

Partier