Valdistrikt
Sinntorp Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 11:22

Slutligt
Giltiga röster: 554 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 953 Valdeltagande: 58,97%

Valdistrikt
Sinntorp Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 11:22

Slutligt
Giltiga röster: 554 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 953 Valdeltagande: 58,97%

Partier