Valdistrikt
Skånhälla Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 11:22

Slutligt
Giltiga röster: 670 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 114 Valdeltagande: 60,86%

Valdistrikt
Skånhälla Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 11:22

Slutligt
Giltiga röster: 670 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 114 Valdeltagande: 60,86%

Partier