Valdistrikt
Sinntorp Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 11:22

Slutligt
Giltiga röster: 710 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 254 Valdeltagande: 57,18%

Valdistrikt
Sinntorp Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 11:22

Slutligt
Giltiga röster: 710 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 254 Valdeltagande: 57,18%

Partier