Valdistrikt
Fässberg Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:24

Slutligt
Giltiga röster: 571 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 065 Valdeltagande: 53,99%

Valdistrikt
Fässberg Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:24

Slutligt
Giltiga röster: 571 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 065 Valdeltagande: 53,99%

Partier