Kommun
Ljusnarsberg

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 12:41

Räknade distrikt: 4 av 4
Slutligt
Giltiga röster: 1 421 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 3 557 Valdeltagande: 40,31%

Kommun
Ljusnarsberg

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 12:41

Räknade distrikt: 4 av 4
Slutligt
Giltiga röster: 1 421 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 3 557 Valdeltagande: 40,31%

Partier