Valdistrikt
Broslätt Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:12

Slutligt
Giltiga röster: 605 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 026 Valdeltagande: 59,45%

Valdistrikt
Broslätt Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:12

Slutligt
Giltiga röster: 605 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 026 Valdeltagande: 59,45%

Partier