Valdistrikt
Broslätt Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 11:21

Slutligt
Giltiga röster: 733 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 567 Valdeltagande: 47,1%

Valdistrikt
Broslätt Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 11:21

Slutligt
Giltiga röster: 733 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 567 Valdeltagande: 47,1%

Partier