Valdistrikt
Krokslätt Norra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:25

Slutligt
Giltiga röster: 508 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 936 Valdeltagande: 54,59%

Valdistrikt
Krokslätt Norra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:25

Slutligt
Giltiga röster: 508 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 936 Valdeltagande: 54,59%

Partier