Valdistrikt
Brattås Södra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:11

Slutligt
Giltiga röster: 798 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 1 351 Valdeltagande: 60,03%

Valdistrikt
Brattås Södra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:11

Slutligt
Giltiga röster: 798 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 1 351 Valdeltagande: 60,03%

Partier