Kommun
Boxholm

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:31

Räknade distrikt: 4 av 4
Slutligt
Giltiga röster: 2 077 Ogiltiga röster: 26 Röstberättigade: 4 280 Valdeltagande: 49,14%

Kommun
Boxholm

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:31

Räknade distrikt: 4 av 4
Slutligt
Giltiga röster: 2 077 Ogiltiga röster: 26 Röstberättigade: 4 280 Valdeltagande: 49,14%

Partier