Valdistrikt
Rydebäck M

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 20:39

Slutligt
Giltiga röster: 796 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 304 Valdeltagande: 61,5%

Valdistrikt
Rydebäck M

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 20:39

Slutligt
Giltiga röster: 796 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 304 Valdeltagande: 61,5%

Partier