Valdistrikt
Eneborg Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 10:13

Slutligt
Giltiga röster: 505 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 222 Valdeltagande: 41,73%

Valdistrikt
Eneborg Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 10:13

Slutligt
Giltiga röster: 505 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 222 Valdeltagande: 41,73%

Partier