Valdistrikt
Ättekulla Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 20:23

Slutligt
Giltiga röster: 449 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 000 Valdeltagande: 45,8%

Valdistrikt
Ättekulla Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 20:23

Slutligt
Giltiga röster: 449 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 000 Valdeltagande: 45,8%

Partier