Valdistrikt
Tågaborg Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 18:07

Slutligt
Giltiga röster: 664 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 423 Valdeltagande: 47,08%

Valdistrikt
Tågaborg Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 18:07

Slutligt
Giltiga röster: 664 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 423 Valdeltagande: 47,08%

Partier