Valdistrikt
Fredriksdal Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 08:15

Slutligt
Giltiga röster: 234 Ogiltiga röster: 1 Röstberättigade: 899 Valdeltagande: 26,14%

Valdistrikt
Fredriksdal Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 08:15

Slutligt
Giltiga röster: 234 Ogiltiga röster: 1 Röstberättigade: 899 Valdeltagande: 26,14%

Partier