Valdistrikt
Högaborg Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 14:59

Slutligt
Giltiga röster: 337 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 161 Valdeltagande: 29,46%

Valdistrikt
Högaborg Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 14:59

Slutligt
Giltiga röster: 337 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 161 Valdeltagande: 29,46%

Partier