Valdistrikt
Mörarp Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 20:23

Slutligt
Giltiga röster: 485 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 053 Valdeltagande: 46,53%

Valdistrikt
Mörarp Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 20:23

Slutligt
Giltiga röster: 485 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 053 Valdeltagande: 46,53%

Partier