Valdistrikt
Dalhem-Källstorp

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 08:15

Slutligt
Giltiga röster: 418 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 244 Valdeltagande: 34%

Valdistrikt
Dalhem-Källstorp

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 08:15

Slutligt
Giltiga röster: 418 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 244 Valdeltagande: 34%

Partier