Valdistrikt
Rydebäck S

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 20:39

Slutligt
Giltiga röster: 784 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 139 Valdeltagande: 69,1%

Valdistrikt
Rydebäck S

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 20:39

Slutligt
Giltiga röster: 784 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 139 Valdeltagande: 69,1%

Partier