Valdistrikt
Rydebäck Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 20:39

Slutligt
Giltiga röster: 745 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 317 Valdeltagande: 56,95%

Valdistrikt
Rydebäck Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 20:39

Slutligt
Giltiga röster: 745 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 317 Valdeltagande: 56,95%

Partier