Valdistrikt
Ringstorp Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 14:10

Slutligt
Giltiga röster: 506 Ogiltiga röster: 12 Röstberättigade: 1 276 Valdeltagande: 40,6%

Valdistrikt
Ringstorp Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 14:10

Slutligt
Giltiga röster: 506 Ogiltiga röster: 12 Röstberättigade: 1 276 Valdeltagande: 40,6%

Partier