Valdistrikt
Centrum S

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 19:30

Slutligt
Giltiga röster: 681 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 331 Valdeltagande: 51,69%

Valdistrikt
Centrum S

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 19:30

Slutligt
Giltiga röster: 681 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 331 Valdeltagande: 51,69%

Partier