Valdistrikt
Centrum Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 17:06

Slutligt
Giltiga röster: 853 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 521 Valdeltagande: 56,74%

Valdistrikt
Centrum Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 17:06

Slutligt
Giltiga röster: 853 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 521 Valdeltagande: 56,74%

Partier