Valdistrikt
Mörarp V

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 20:23

Slutligt
Giltiga röster: 503 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 978 Valdeltagande: 51,94%

Valdistrikt
Mörarp V

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 20:23

Slutligt
Giltiga röster: 503 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 978 Valdeltagande: 51,94%

Partier