Valdistrikt
Påarp V

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 20:23

Slutligt
Giltiga röster: 570 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 310 Valdeltagande: 44,05%

Valdistrikt
Påarp V

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 20:23

Slutligt
Giltiga röster: 570 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 310 Valdeltagande: 44,05%

Partier