Valdistrikt
Glumslöv Norra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:00

Slutligt
Giltiga röster: 699 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 202 Valdeltagande: 58,9%

Valdistrikt
Glumslöv Norra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:00

Slutligt
Giltiga röster: 699 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 202 Valdeltagande: 58,9%

Partier