Valdistrikt
Husensjö

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 20:23

Slutligt
Giltiga röster: 888 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 416 Valdeltagande: 63,49%

Valdistrikt
Husensjö

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 20:23

Slutligt
Giltiga röster: 888 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 416 Valdeltagande: 63,49%

Partier