Valdistrikt
Rydebäck N

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 09:20

Slutligt
Giltiga röster: 802 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 226 Valdeltagande: 66,07%

Valdistrikt
Rydebäck N

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 09:20

Slutligt
Giltiga röster: 802 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 226 Valdeltagande: 66,07%

Partier