Valdistrikt
Planteringen S

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 20:23

Slutligt
Giltiga röster: 514 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 469 Valdeltagande: 35,47%

Valdistrikt
Planteringen S

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 20:23

Slutligt
Giltiga röster: 514 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 469 Valdeltagande: 35,47%

Partier