Valdistrikt
Lundsbäck

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 08:15

Slutligt
Giltiga röster: 444 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 101 Valdeltagande: 40,69%

Valdistrikt
Lundsbäck

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 08:15

Slutligt
Giltiga röster: 444 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 101 Valdeltagande: 40,69%

Partier