Valdistrikt
Mårtens Fälad

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:50

Slutligt
Giltiga röster: 1 017 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 438 Valdeltagande: 71,42%

Valdistrikt
Mårtens Fälad

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:50

Slutligt
Giltiga röster: 1 017 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 438 Valdeltagande: 71,42%

Partier