Valdistrikt
Norränga

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:49

Slutligt
Giltiga röster: 422 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 930 Valdeltagande: 46,24%

Valdistrikt
Norränga

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:49

Slutligt
Giltiga röster: 422 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 930 Valdeltagande: 46,24%

Partier