Valdistrikt
Gylleholm

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:49

Slutligt
Giltiga röster: 446 Ogiltiga röster: 1 Röstberättigade: 813 Valdeltagande: 54,98%

Valdistrikt
Gylleholm

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:49

Slutligt
Giltiga röster: 446 Ogiltiga röster: 1 Röstberättigade: 813 Valdeltagande: 54,98%

Partier