Valdistrikt
Spoletorp V

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:01

Slutligt
Giltiga röster: 1 032 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 380 Valdeltagande: 75,29%

Valdistrikt
Spoletorp V

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:01

Slutligt
Giltiga röster: 1 032 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 380 Valdeltagande: 75,29%

Partier