Valdistrikt
Dalby, Stationen-Påskagänget

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:49

Slutligt
Giltiga röster: 581 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 937 Valdeltagande: 62,54%

Valdistrikt
Dalby, Stationen-Påskagänget

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:49

Slutligt
Giltiga röster: 581 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 937 Valdeltagande: 62,54%

Partier