Valdistrikt
Veberöd, Idala

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:50

Slutligt
Giltiga röster: 723 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 1 179 Valdeltagande: 62,43%

Valdistrikt
Veberöd, Idala

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:50

Slutligt
Giltiga röster: 723 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 1 179 Valdeltagande: 62,43%

Partier