Valdistrikt
Centrum, Clemens rote

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:49

Slutligt
Giltiga röster: 744 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 175 Valdeltagande: 63,57%

Valdistrikt
Centrum, Clemens rote

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:49

Slutligt
Giltiga röster: 744 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 175 Valdeltagande: 63,57%

Partier