Valdistrikt
Östra Torn, Orkesterparken

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:50

Slutligt
Giltiga röster: 692 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 032 Valdeltagande: 67,73%

Valdistrikt
Östra Torn, Orkesterparken

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:50

Slutligt
Giltiga röster: 692 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 032 Valdeltagande: 67,73%

Partier